Trang Thông tin điện tử xã Khánh Nhạc
Chào mừng bạn đến với Website (Đang chạy thử nghiệm) xã Khánh Nhạc- huyện Yên Khánh- tỉnh Ninh Bình

Dữ liệu đang được cập nhật

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
34065

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 24

Hôm qua: 0

Giới thiệu

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ KHÁNH NHẠC

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Hồng Kiên

 Bí Thư Đảng Ủy xã

0948345272

 

2

Trịnh Xuân Thịnh

P.Bí thư, Chủ tịch UBND xã

0914849945

 

3

Nguyễn Văn Tám

Phó Bí Thư TT ĐU-Chủ tịch HĐND xã

0949923515

 

4

Nguyễn Thị Huế

TVĐU, PCT HĐND xã

0914225727

 

5

Phạm Văn Bình

TVĐU, PCT UBND xã

0945321566

 

6

Mai Trọng Lưu

ĐUV, PCT UBND xã

0948345272

v

7

Phạm Văn Thanh

ĐUV, Chủ tịch MTTQVN xã

0916072005

v

8

Phạm Đức Cường

Chủ tịch Hội CCB xã

0988962712

 

9

Nguyễn Văn Thạo

ĐUV, Chủ tịch Hội ND xã

0944885896

 

10

Lê Thị Thùy Trang

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN

0973470881

 

11

Lê Thu Phương

ĐUV, Bí thư  ĐTNCSHCM xã

0947053502

v

12

Phạm Minh Trang

CC Kế toán – tài chính

0987057732

v

13

Đinh Thị Thúy

CC Văn hoá – xã hội

0948776385

 

14

Lê Đại Nghĩa

 CC Văn hoá – Xã hội

0932392005

 

15

Nguyễn Thị Hải Yến

CC Tư Pháp – hộ tịch

0376521798

 

16

Lê Xuân Quân

CC Tư pháp – hộ tịch

0935727686

 

17

Trần Thị Lan Anh

CC Văn phòng – Thống kê

0943018368

 

18

Nguyễn Viết Lanh

CC Địa Chính – NNXD $ MT

0945325515

 

19

Phạm Văn Hùng

ĐUV, CHT Quân Sự

0834101685

 

20

Phạm Thị Hà

CC Văn phòng – thống kê

0987358638

 

21

Nguyễn Văn Minh

ĐUV,Trưởng Công an xã

0979783007

 

22

Phạm Thị Ngọc Hà

Phó CN UBKT ĐU kiêm Phó chủ tịch HLHPN

0945247219

 

23

Nguyễn Văn Thùy

Nhân viên Đài truyền thanh

0357852330

 

24

Vũ Văn Chu

Nhân viên thú y

0378996389

 

25

Nguyễn Thành Lương

Nhân viên khuyến nông

0977878399

 

26

Nguyễn Thị Thu

Phó bí thư Đoàn Thanh Niên

0366091073

 

27

Vũ Văn Thành

Phó CT hội CCB

0967758862

 

28

Phạm Văn Nghĩa

Phó CT hội nông dân

 

 

29

Thịnh Thanh Nga

Phó ban tuyên giáo kiêm công tác dân vận

0978524025

 

30

Mai Sơn Hà

Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0826710814

 

31

Phùng Thái Bình

Phó CT UB MTTQ kiêm CT hội NCT

0326465731

 

32

Nguyễn Xuân Quỳnh

CT hội cựu TNXP

 

 

33

Đoàn Viết Khoa

Chi hội trưởng hội nạn nhân CĐDC

 

 

34

Nguyễn Thị Thiệp

CT hội khuyến học

0917968153

 

35

Lương Thị Hải

Phó chủ tịch hội NCT

 

 

36

Lê Thanh Hà

Bí Thư chi bộ Xóm 1

0988765972 

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 1

37

Phạm Văn Đạt

Trưởng Xóm 1

0976013855

 

38

Nguyễn Văn Mạnh

Bí Thư chi bộ Xóm 1B

01662134849

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 1B

39

Mai Ngọc Nam

Trưởng Xóm 1B

0915891054

 

40

Phạm Văn Bảo

Bí Thư chi bộ Xóm 2A

0986856657

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 2A

41

Vũ Thị Thu Thủy

Trưởng Xóm 2A

0865707525

 

42

Phạm Văn Bao

Bí Thư chi bộ Xóm 2B

0362533184

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 2B

43

Phạm Hồng Trưởng

Trưởng Xóm 2B

0983913552

 

44

Phạm Đức Yên

Bí Thư chi bộ Xóm chùa

0972933355

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm chùa

45

Phạm  Thơ

Trưởng Xóm chùa

0349465199

 

46

Phạm Thị Thơm

Bí Thư chi bộ Xóm 3A

0385742542

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 3A

47

Lê Đức Tưởng

Trưởng Xóm 3A

0386316867

 

48

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bí Thư chi bộ Xóm 3B

0332492585

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 3B

49

Nguyễn Văn Cương

Trưởng Xóm 3B

0917972847

 

50

Hoàng Văn Bảo

Bí Thư chi bộ Xóm 3C

0985298317

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 3C

51

Bùi Văn Tuấn

Trưởng Xóm 3C

0357934890

 

52

Nguyễn Đức Thắng

Bí Thư chi bộ Xóm 4A

0914743183

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 4A

53

Mai Thị Thu Huyền

Trưởng Xóm 4A

0975241507

 

54

Nguyễn Văn Bằng

Bí Thư chi bộ Xóm 4B

0916478474

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 4B

55

Bùi Ngọc Hòa

Trưởng Xóm 4B

0344995469

 

56

Trần Thế Kỷ

Bí Thư chi bộ Xóm 5A

0356842122

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 5A

57

Vũ Huy Hoàng

Trưởng Xóm 5A

0919337573

 

58

Vũ Văn Vinh

Bí Thư chi bộ Xóm 5B

0973693826

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 5B

59

Vũ Đức Thắng

Trưởng  Xóm 5B

0966800462

 

60

Nguyễn Anh Tuấn

Bí Thư chi bộ Xóm 6

0357600366

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 6

61

Phạm Quốc Huân

Trưởng Xóm 6

0866687662

 

62

Phạm Thị Bẩy

Bí Thư chi bộ Xóm 7

0385898712

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 7

63

Phạm Văn Quyến

Trưởng Xóm 7

0397947800

 

64

Lê Thị Hợp

Bí Thư chi bộ Xóm 8

0947016260

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 8

65

Phạm Văn Định

Trưởng Xóm 8

0983389174

 

66

Bùi Văn Thụy

Bí Thư chi bộ Xóm 9

0984481017

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 9

67

Trần Văn Mai

Trưởng Xóm 9

0975954517

 

68

Vũ Văn Bộ

Bí Thư chi bộ Xóm 10A

0342182127

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 10A

69

Vũ Thị Hương Thơm

Trưởng Xóm 10A

0989600101

 

70

Nguyễn Quốc Viến

Bí Thư chi bộ Xóm 10B

0946279206

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 10B

71

Nguyễn Văn Lâm

Trưởng  Xóm 10B

0975776591

 

72

Phạm Công  Sơn

Bí Thư chi bộ Xóm 10C

0962802699

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm 10C

73

Vũ Tự Nhiên

Trưởng Xóm 10C

0387737366

 

74

Vũ Duy Hinh

Bí Thư chi bộ Xóm Trại

0986387847

Trưởng ban CTMTKDC  Xóm trại

75

Nguyễn Trung Dũng

Trưởng Xóm Trại

0974948334

 

76

Bùi Đức Thiện

Bí thư chi bộ Trại giống lúa

 

 

77

Mai Đình Chiến

ĐUV, CT HĐQT HTX NN Đồng tiến

0969120866

 

78

Lê Mạnh Cường

Phó CT HĐQTHTXNN Đồng tiến

 

 

79

Trần Thị Hồng

UVHĐQTHTXNN Đồng Tiến

0379392602

 

80

Lê Thị Tuấn Dung

Kế toán – HTXNN Đồng Tiến

 

 

81

Vũ Văn Quyết

CT HĐQT HTX NN Hợp tiến

0389808124

 

82

Trần Thị Thơm

Kế toán HTXNN Hợp tiến

 

 

83

Hoàng Trọng Phu

GĐ HTXNN Hợp Tiến

 

 

84

Mai Thị Lan

Trạm Trưởng trạm  y tế xã

0375817789

 

85

Phạm Văn Đức

Phó trưởng Công an xã

0931611268

 

86

Nguyễn Thị Hiền

CA huyện PT xã

 

 

87

Lê Văn Huy

CA huyện PT xã

 

 

88

Nguyễn Văn Huy

CA huyện PT xã

 

 

89

Trần Đại Kiệt

HT trường THCS

0943862338

 

90

Nguyễn Thị Dân Huyền

HT trường THA

0977991599

 

91

Trần Thị Hợi

HT trường THB

 

 

92

Nguyễn Thị Như Thu

HT trường MN

0975158087

 

93

Phan Đức Thắng

Chánh Trương Giáo xứ Phúc Nhạc

 

 

94

Phạm Văn Toản

Phó trương ngoại vụGiáo xứ Phúc Nhạc

 

 

95

Nguyễn Văn Nghiêm

Phó trương nội vụ Giáo xứ Phúc Nhạc

 

 

96

Nguyễn Văn Kỳ

Thơ ký Giáo xứ Phúc Nhạc

 

 

97

Nguyễn Văn Việt

Chánh trương xứ Tam Châu

 

 

98

Phạm Đăng Hàn

Trưởng BKT đền thôn Phạm

 

 

99

Trần Kim Đỉnh

Trưởng BKT đền thôn Đỗ

 

 

100

Nguyễn Văn Tính

Trưởng BKT đền thôn Đồng

 

 

101

Lê Thị Kim Chinh

Chủ cơ sở Mầm non tư thục Family

 

 

102

Trần Thị Kim Liên

Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

 

 

103

Lê Thị Hà

Chủ cơ sở Mầm non tư thục Nắng Mai

 

Gadenkid

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TÀI KHOẢN PHẦN MỀM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - VNPT

STT Họ và tên khai sinh (Viết chữ in hoa) Số CCCD Đơn vị công tác Ngày vào cơ quan, đơn vị (dd/mm/yyyy) Loại cán bộ Thư điện tử (email) Số điện thoại liên hệ Quyền Quản lý cán bộ
(Có quyền Xác nhận/phê duyệt Hồ sơ)
Nếu có quyền thì đánh dấu X
1 Lê Hồng Kiên  037078002416 H42.29.25 22/6/2020 Cán bộ kienlh.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0948345272  
2 Nguyễn Văn Tám  037080005633 H42.29.25 1/8/2010 Cán bộ tamnv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0946485118  
3 Nguyễn Thị Huế  037172004426 H42.29.25 5/5/2008 Cán bộ huent.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0949923515  
4 Phạm Văn Bình  037065001213 H42.29.25 1/6/1996 Cán bộ binhpv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0914225727  
5 Mai Trọng Lưu  037080001001 H42.29.25 19/3/2012 Cán bộ luumt.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0945321566  
6 Phạm Văn Thanh 037063000642 H42.29.25 24/5/2001 Cán bộ thanhpv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0916072005  
7 Phạm Đức Cường 037063013308 H42.29.25 25/2/2022 Cán bộ cuongpd.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0988962712  
8 Nguyễn Văn Thạo  037079005267 H42.29.25 30/12/2013 Cán bộ thaonv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0944885896  
9 Lê Thị Thùy Trang  037189004973 H42.29.25 9/3/2015 Cán bộ trangltt.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0973470881  
10 Lê Thu Phương  037191006336 H42.29.25 9/3/2015 Cán bộ phuonglt.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn  0947053502  
11 Phạm Minh Trang 037186013569 H42.29.25 1/7/2016 Công chức trangpm.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0987057732  
12 Đinh Thị Thúy  037184003602 H42.29.25 01/11/2019  Công chức thuydt.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0948776385  
13 Lê Đại Nghĩa 037082014478 H42.29.25 16/6/2022 Công chức nghiald.khanhmau@ninhbinh.gov.vn 0932392005  
14 Nguyễn Thị Hải Yến  037193001725 H42.29.25 3/1/2020 Công chức yennth.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0376521798  
15 Lê Xuân Quân 037065008254 H42.29.25 25/4/2021 Công chức quanlx.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0935727686  
16 Trần Thị Lan Anh  037085003893 H42.29.25 28/1/2010 Công chức anhttl.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0943018368  
17 Nguyễn Viết Lanh  037086007813 H42.29.25 01/12/2015  Công chức lanhnv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0945325515  
18 Phạm Văn Hùng  037066000499 H42.29.25 01/01/1999 Công chức hungpv.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0834101685  
19 Phạm Thị Hà  037186001787 H42.29.25 6/9/2019 Công chức hapt.khanhnhac@ninhbinh.gov.vn 0987358638 x