Trang Thông tin điện tử xã Khánh Nhạc
Chào mừng bạn đến với Website (Đang chạy thử nghiệm) xã Khánh Nhạc- huyện Yên Khánh- tỉnh Ninh Bình

Dữ liệu đang được cập nhật

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
34047

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 6

Hôm qua: 0

Thủ tục hành chính
/tthc/noi-vu/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-19.html Nội vụ
/tthc/y-te/ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-18.html Y tế
/tthc/y-te/ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-17.html Y tế
/tthc/dich-vu-cong-muc-do-34/ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh-15.html Dịch Vụ Công Mức độ 3,4
/tthc/tu-phap/cong-bo-danh-muc-chuan-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html Tư pháp
/tthc/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/cong-bo-chuan-hoa-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-13.html Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
/tthc/tai-nguyen-moi-truong/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-moi-truong-linh-vuc-do-dac-ban-do-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-12.html Tài nguyên - Môi trường
/tthc/lao-dong-tb-xh/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-linh-vuc-viec-lam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-11.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-bai-bo-trong-linh-vu-c-giao-duc-nghe-nghiep-va-linh-vuc-phong-chong-te-nan-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-10.html Lao động TB & XH
/tthc/lao-dong-tb-xh/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-bai-bo-linh-vuc-nguoi-co-cong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-9.html Lao động TB & XH
/tthc/thanh-tra/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-xu-ly-don-tiep-cong-dan-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-8.html Thanh tra