Trang Thông tin điện tử xã Khánh Nhạc
Chào mừng bạn đến với Website (Đang chạy thử nghiệm) xã Khánh Nhạc- huyện Yên Khánh- tỉnh Ninh Bình

Dữ liệu đang được cập nhật

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
34048

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 7

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 62/KH-SLĐTBXH
Trích yếu KẾ HOẠCH Truyền thông hồ sơ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ban hành 26/07/2023
Danh mục Văn bản của Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnhn Ninh Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu

KẾ HOẠCH Truyền thông hồ sơ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội,